گل و گلدان
گل و گلدان یک کسب و کار خانگی است. در این حوزه ما گلهای زینتی پرورش می دهیم و آنها را با گلدانهای زیبای چوبی آراسته می کنیم. ما به منازل و دفاتر کار شما رنگ و بویی شاد و باطرافت هدیه می دهیم. طراوتی که امروز نیاز همه ما می باشد. امروز متخصصان علم روانشناسی اعلام کرده اند مواردی مانند نگهداری از حیوانات خانگی، پرورش گیاهان، نگهداری گیاهان یکی از نشانه های سالم بودن روح و روان افراد است. پرورش و یا نگهداری گیاهان در منزل یا محل کار کمک بزرگی به بهبود جو روانی افراد کرده و موجب نرم خویی و شادی می شود.گل و گلدان
گل و گلدان در همین راستا اقدام به پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی کرده است. از ابتکارات گل و گلدان ساخت جعبه های چوبی برای نگهداری این گیاهان می باشد

وقتی گلهای زیبای ما درون جعبه های چوبی که آن هم از دامان طبیعت می باشد قرار می گیرد، زیبایی دو چندانی بوجود می آید که چشم هر بیننده ای را می نوازد و تحسین انسان را بر می انگیزد.

ما در گل و گلدان با استفاده از چوبهای طبیعی به ساخت برخی محصولات چوبی می پردازیم و یکی از این محصولات جعبه های چوبی مخصوص برای نگهداری گیاهان می باشد. در ساخت این جعبه ها مواردی متعددی مانند آبیاری گیاه در نظر گرفته شده است. این جعبه ها دارای سطح داخلی عایق شده می باشد تا در برابر آبیاری گیاهان مقاوم باشد تا پوسیدگی در چوب بوجود نیاید.

اندازه جعبه ها بنا به سفارش داده شده ساخته می شود و داخل آنها به شکلی عایق می گردد که موجب از بین رفتن چوب نگردد و در عین حال بیرون آن بسیار زیبا و شکیل خواهد بود.

در این گونه محصولات که می تواند ترکیبی از گلهای زیبای مصنوعی با چوب طبیعی (شکل فوق) یا چوب مصنوعی (شکل زیر) باشد، می توانیم بدون نگرانی از آبیاری و یا کود دهی، این تابلوهای زیبا را در کجای اتاق، راهرو و یا دفتر کار به دیوار نصب کنیم و از دیدن آن لذت ببریم.
گل و گلدان
گل و گلدان یک کسب و کار خانگی است. در این حوزه ما گلهای زینتی پرورش می دهیم و آنها را با گلدانهای زیبای چوبی آراسته می کنیم. ما به منازل و دفاتر کار شما رنگ و بویی شاد و باطرافت هدیه می دهیم. طراوتی که امروز نیاز همه ما می باشد. امروز متخصصان علم روانشناسی اعلام کرده اند مواردی مانند نگهداری از حیوانات خانگی، پرورش گیاهان، نگهداری گیاهان یکی از نشانه های سالم بودن روح و روان افراد است. پرورش و یا نگهداری گیاهان در منزل یا محل کار کمک بزرگی به بهبود جو روانی افراد کرده و موجب نرم خویی و شادی می شود.گل و گلدان
گل و گلدان در همین راستا اقدام به پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی کرده است. از ابتکارات گل و گلدان ساخت جعبه های چوبی برای نگهداری این گیاهان می باشد

وقتی گلهای زیبای ما درون جعبه های چوبی که آن هم از دامان طبیعت می باشد قرار می گیرد، زیبایی دو چندانی بوجود می آید که چشم هر بیننده ای را می نوازد و تحسین انسان را بر می انگیزد.

ما در گل و گلدان با استفاده از چوبهای طبیعی به ساخت برخی محصولات چوبی می پردازیم و یکی از این محصولات جعبه های چوبی مخصوص برای نگهداری گیاهان می باشد. در ساخت این جعبه ها مواردی متعددی مانند آبیاری گیاه در نظر گرفته شده است. این جعبه ها دارای سطح داخلی عایق شده می باشد تا در برابر آبیاری گیاهان مقاوم باشد تا پوسیدگی در چوب بوجود نیاید.

اندازه جعبه ها بنا به سفارش داده شده ساخته می شود و داخل آنها به شکلی عایق می گردد که موجب از بین رفتن چوب نگردد و در عین حال بیرون آن بسیار زیبا و شکیل خواهد بود.

در این گونه محصولات که می تواند ترکیبی از گلهای زیبای مصنوعی با چوب طبیعی (شکل فوق) یا چوب مصنوعی (شکل زیر) باشد، می توانیم بدون نگرانی از آبیاری و یا کود دهی، این تابلوهای زیبا را در کجای اتاق، راهرو و یا دفتر کار به دیوار نصب کنیم و از دیدن آن لذت ببریم.

We are great smart fast